Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Jak załatwić sprawę ?

Załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Babiak na platformie ePUAP:

 • /0906dbakhm/skrytka

 • /0906dbakhm/SkrytkaESP

(Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)

Załatwienie sprawy urzędowej przez internet na ePUAP:

Petencie Skorzystaj z ePUAP - bezpłatnej platformy do kontaktu z urzędem i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.


Co to jest ePUAP:
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

ePUAP umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji z jednoczesnym sprawdzaniem statusu aktualnej sprawy. Ponadto każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Dzięki platformie nie trzeba iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie ograniczają cię godziny pracy urzędów - sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisywać ręcznie - do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Jakie sprawy obsługuje ePUAP? 
Na chwile obecną Gmina wdraża usługi i dokłada starań, aby coraz więcej spraw można było zrealizować drogą elektroniczną.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego formularza wejdź na stronę http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/wnioski-do-pobrania.html , ściągnij plik z odpowiednim formularzem, uzupełnij go i wyślij go do urzędu za pomocą formularza ogólnego przez ePUAP opatrując niniejszy formularz ogólny podpisem kwalifikowanym lub zaufanym profilem.

Formularze elektroniczne znajdą Państwo równierz na platwormie https://obywatel.gov.pl/

Kto może skorzystać z usługi:
Każdy, kto:

 • ma numer PESEL,

 • ma konto na ePUAP,

 • może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie - urząd musi wiedzieć, kim jesteś. Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Potwierdzić swoją tożsamość w internecie można na 2 sposoby:

 • bezpłatnym profilem zaufanym (eGo) - sprawdź, jak założyć profil zaufany,

 • płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

 

Jak korzystać z platformy ePUAP
Wystarczy zalogować się na ePUAP, wybrać interesującą sprawę, wypełnić odpowiedni wniosek, podpisać go i wyślij. Wszystko to wykonuje się przez internet.

Kiedy możesz zacząć korzystać z ePUAP
W dowolnym momencie. Wystarczy, konto na ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu. 

Jeśli masz konto na ePUAP:

 • Wejdź na epuap.gov.pl.

 • Zaloguj się.

 • Wybierz sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.

 • Podpisz wniosek o usługę profilem zaufanym.

 • Wyślij wniosek online.

 • Czekaj na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

Jeśli nie masz konta na ePUAP:

 • Wejdź na epuap.gov.pl .

 • Kliknij Zarejestruj się. (Samo konto na platformie ePUAP zakładasz "od ręki".)

 • Wypełnij krótki formularz.

 • Jeśli podasz w nim PESEL - automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.

 • Zaloguj się na założone konto.  (sprawy będzie można załatwiac dopiero po potwierdzeniu profilu zaufanego. )*

 • Zacznij korzystać z ePUAP

 * Profil zaufany można potwierdzić na dwa sposoby:

 • Od razu - internetowo:
  Przy zakładaniu konta ePUAP, potwierdzić profil przez internet, na przykład korzystając z bankowości elektronicznej.

 • Potwierdzić później - osobiście w Urzędzie:
  W ciągu 14 dni w punkcie potwierdzającym (W przypadku Mieszkańców Gminy Babiak punktem jest np. US w Kole lub UG Kłodawa). Wraz z wydrukowanym wnioskiem, należy przygotować dowód osobisty lub paszport.

 Z usług na ePUAP można korzystać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.

Ile to kosztuje:
Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzystasz z niego bez opłat.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0906dbakhm

 • Dostarcdzenie dokumentów elektronicznych w godzinach pracy urzędu, do Sekretariatu, mieszczącego się przy Placu Wolności 5 w Babiaku (IIp.), na następujących nośnikach danych:

  • Pendrive USB

  • Płyta DVD-RW

  • Płyta CD-RW

 
Uwaga: dostarczenie dokumentów na ww. nośnikach danych będzie możliwe po uruchomieniu na platformie ePUAP Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentów złożonych na tych nośnikach.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, ODT, RTF

 • XLS, XLSX

 • CSV

 • TXT

 • GIF, TIF, BMP, JPG

 • PDF

 • ZIP, 7Z

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja

Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących

 

             W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2011 r, nr 209, poz.1243) Urząd Gminy w Babiaku udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 

 • poczta elektroniczna – ug@babiak.org.pl, 
 • SMS – 609 546 404,
 • fax.: 63 2711 624,
 • pracownik Urzędu Gminy w Babiaku ukończył kurs języka migowego, świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.