Biuletyn Informacji Publicznej

Materiały dot. złoża węgla brunatnego

Pismo do Ministra Środowiska.

 Pismo do Ministra Środowiska

Stanowisko Rady Gminy Babiak z sprawie mającej powstać kopalni węgla brunatnego.

Pismo z RDOŚ z dnia 17.08.2015 r. - postanowienie

Pismo RDOŚ z dnia 17.08.2015 r. - zawieszenie postępowania

Pismo RDOŚ z dnia 29 lipca 2015 roku.

Wniosek KWB Konin do RDOŚ w Poznaniu