Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Planowanie przestrzenne

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 marca 2021 r., znak WOO-II.4235.5.2015.JC.25,

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu podejmującego z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach: Babiak i Koło, woj. wielkopolskie oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

W dn. 15 stycznia 2021 r. do siedziby RDOŚ w Poznaniu wpłynęło wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach: Babiak i Koło, woj. Wielkopolskie.

ZAŁĄCZNIK: 

ZAWIADOMIENIE RDOŚ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABIAK PO ZMIANIE Z 26 KWIETNIA 2017 ROKU.

Uchwała nr XXIII/207/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku, zmienionego dla części obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Gospodarka przestrzenna

 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrennego Gminy Babiak - EKOFIZJOGRAFIA.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Babiak - tekst.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Babiak mapa.

 Urzytkowanie gruntów.

Podział fizycznogeograficzny

Rzeźba terenu

Szata roślinna

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABIAK