Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Babiak

1. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku

- Księga Rejestrowa (wersja elektroniczna)

 

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Babiak, prowadzi Sekretarz Gminy Babiak.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

 Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, tel.: (63) 2711071, fax: (63) 2711624, e-mail: sekretariat@babiak.org.pl

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że prowadzi JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ( na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922), który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Babiak , ul. Plac Wolności 5, 62-620 BABIAK, pok. 33B.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Informacja do BIP


Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych prawem wymagań dla odbioru i transportu odpadów komunalnych złożyli:
- w dniu 14.02.2012 r. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN" Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62- 513 Krzymów, Wójt Gminy Babiak w dniu 17 lutego 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 18.06.2012 r. Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Dąbska 24, 62-600 Koło, Wójt Gminy Babiak w dniu 18 czerwca 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 16.07.2012 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno, Wójt Gminy Babiak w dniu 23 lipca 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 19.10.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew, Wójt Gminy Babiak w dniu 23 października 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- w dniu 23.11.2012 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, Wójt Gminy Babiak w dniu 27 listopada 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 22.11.2012 r. Przedsiębiorstwo oczyszczania Miasta „EKO SERWIS" Sp. z o. o. ul. ul. Łąkoszańska 127, 99-300 Kutno, Wójt Gminy Babiak w dniu 27 listopada 2012 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 12.03.2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin, Wójt Gminy Babiak w dniu 15 marca 2013 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 07.10.2013 r. Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL Sp. J., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, Wójt Gminy Babiak w dniu 09 października 2013 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 02.12.2013 r. Przybył Rafał RAF-TRANS, ul. Dybowskiego 35, 62-800 Kalisz, Wójt Gminy Babiak w dniu 06 grudnia 2013 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w dniu 15.01.2014 r. TONSMEIER CENTRUM Sp. z o. o., ul. ul. Łąkoszańska 127, 99-300 Kutno, Wójt Gminy Babiak w dniu 16 stycznia 2014 roku dokonał zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- w dniu 29.01.2014 r. P.P.H.U. „MARDO" Jolanta Janiak, ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec, Wójt Gminy Babiak w dniu 30 stycznia 2014 roku dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- w dniu 19.04.2019 r. PreZero Serwice Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, Wójt Gminy Babiak w dniu 06 maja 2019 roku dokonał zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 

 

Jak dokonać wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej.


 

 Załącznik:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIEL I NIERUCHOMOŚCI

 

 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Strona serwisu Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl
Strona serwisu Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl