Biuletyn Informacji Publicznej

Strategie, programy, informatory, raporty

Strategia Rozwoju Gminy Babiak do 2022 roku

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

  1. Informacja dot. postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  2. Ulotka dotycząca postępowania w czasie burzy.
  3. Poradnik dotyczący postępowania w czasie upalów .
  4. Czujka na straży twojego bezpieczeństwa
  5. Rodzaje alarmów - sygnały alarmowe
  6. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 2019

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BABIAK NA LATA 2008 – 2015

Gminny plan opieki nad zabytkami

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Babiak