Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Wnioski do pobrania

Pożytek publiczny

Wyroby alkoholowe

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

500+

Wniosek dla mniejszej rodziny.

Wniosek dla większej rodziny.

Załacznik nr 2 do wniosku.

Załacznik nr 3 do wniosku.

Załącznik nr 4 do wniosku.

Podręcznik z objaśnieniami.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje aktualne od 07.04.2020r.

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

PDF

Jak wypełnić deklaracje

Informacja

Tutaj znajdą Państwo druki wniosków, podań,deklaracji i informacji podatkowych. Do otwarcia plików proszę używać programu Acrobat Reader (do sciągnięcia po linkiem: http://www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html )

Dowody Osobiste

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej od 21.11.2011 r. dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie: http://www.ceidg.gov.pl 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gospodarka przestrzenna

   

  Ochrona środowiska, Turystyka

  Podatki


 • Wzory informacji oraz deklaracji podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 roku.
 • WNIOSEK o wydania zaświadczenia podatki.
 • Formularze można wysłać również drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP, niezbędny jest do tego podpis elektroniczny lub zaufany profil.

  Rolnictwo

  Różne

   

  Urząd Stanu Cywilnego