Podatki


  • Wzory informacji oraz deklaracji podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 roku.
  • WNIOSEK o wydania zaświadczenia podatki.
  • Formularze można wysłać również drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP, niezbędny jest do tego podpis elektroniczny lub zaufany profil.