flaga logo bip
BIP

Zarządzenie nr 25 /2021 Wójta Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2021 r.

 

 

 

Zarządzenie nr 25 /2021

Wójta Gminy Blizanów

z dnia 26 marca 2021 r.

 

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Blizanów

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. , poz.713 ze zm.) oraz art. 130 §1 Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 2019r poz. 1040) w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Od dnia 29 marca 2021r do odwołania ograniczam bezpośredni dostęp do Urzędu Gminy Blizanów dla interesantów i klientów poprzez uruchomienie Punktu Podaniowego zlokalizowanego na parterze przy drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy .

 

§ 2. Od dnia 29 marca 2021 r do odwołania Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna .

 

§ 3. Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności będą obsługiwać mieszkańców wyłącznie w sprawach pilnych i koniecznych .

 

§ 4 W celu zachowania bezpieczeństwa i prewencji przy załatwianiu spraw urzędowych zaleca się :

a / korzystanie z drogi telefonicznej ,korespondencyjnej, elektronicznej z wykorzystaniem e-usług

b/ wprowadzenia możliwości rotacyjnej pracy pracowników z wykorzystaniem pracy zdalnej

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi i pracownikom jednostki .

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021r.

 

 

 

URZĄD GMINY BLIZANÓW

 

 

 

 

Tel.

e-mail

Sekretariat

627511066

627511010

Zofia Wróblewska

Daria Chojnacka

 

sekretariat@blizanow.ug.gov.pl

Wójt Gminy

627511010

Sławomir Musioł

 

wojt@blizanow.ug.gov.pl

Sekretarz

627512102

Sławomir Czapski

 

sekretarz@blizanow.ug.gov.pl

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Zamówień Publicznych

627512136

Janusz Nowak

627512139

Justyna Stasiak

Krzysztof Kubasik

 

inwestycjeblizanow@wp.pl

Ewidencja Ludności, Straże Pożarne

627512103

Krzysztof Bączkiewicz

Paweł Urbaniak

 

elud@blizanow.ug.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego

627512106

Natalia Korzeniewska

 

usc@blizanow.ug.gov.pl

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Ewidencja Działalności Gospodarczej

627512109

627512148

Karina Walczak

Tomasz Sobczyk

Roman Kliszewski

 

rolnictwo@blizanow.ug.gov.pl

Kasa

627512131

NIECZYNNA

w/z Daria Chojnacka

Rada Gminy Blizanów

 

Z-ca Wójta

627512138

Jan Wojtyła

627512108

Marzena Kmieć

rada@blizanow.ug.gov.pl

Płace

627512107

 

w/z/ Aleksanda Iglik

OC, Wojsko, Zarządzanie Kryzysowe

627512105

Zbigniew Łakomy

 

oc@blizanow.ug.gov.pl

Skarbnik

627512133

Bogumiła Łakoma

 

skarbnik@blizanow.ug.gov.pl

Księgowość Budżetowa

627512132

Bożena Żórawicz

Żaneta Przybyłą

 

ksiegowosc@blizanow.ug.gov.pl

Wymiar podatków, Księgowość podatkowa

627512134

Agata Odwald

podatki@blizanow.ug.gov.pl

 

Włodzimierz Wyborny

 

rolnictwo@blizanow.ug.gov.pl

627512130

Alina Jasiak

Jagoda Olszyna

 

podatki@blizanow.ug.gov.pl

Referat Oświaty

627511431

Joanna Włodarczyk

oswiata@blizanow.ug.gov.pl

627511439

Dorota Iglik

Emilia Frelicka

Elżbieta Jędrusiak

Anna Ratajczyk

Dawid Biesiada

 

oswiata@blizanow.ug.gov.pl

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BLIZANÓW

 

 

Urząd Gminy

Blizanów

 

KOMUNIKAT

 

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja epidemiologiczną dotyczącą

koronawirusa SARS-CoV-2W zwracamy się z prośbą o:

 

  - ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Blizanowie tylko do spraw, których nie można  załatwić drogą  pisemną, telefoniczną bądź elektroniczną.

 

  - rozważenie na ile Państwa sprawy są pilne i wymagają niezwłocznego załatwienia.

 

 - korzystanie z zakładki „załatw sprawę” gdzie znajdują się druki do pobrania .

 

 - zalecane jest dokonywanie wpłat i opłat droga elektroniczną

 
 

Gmina Blizanów

Blizanów Drugi 52

62-814 Blizanów

tel. 62 7511010, 627511066

fax 627641113

 

E-mail: sekretariat@blizanow.ug.gov.pl

skrytka ePUAP: /UGB/skrytka

BIP: http://bip3.wokiss.pl/blizanow/

http://www.blizanow.ug.gov.pl/

 

Konto bankowe :

BS Pleszew O/Blizanów

76 8407 0003 0600 6372 2000 0001

 

 

 

 

GMINA BLIZANÓW

 

 

Adres

 

 

Blizanów Drugi 52  62 - 814 Blizanów

 

Telefony

 

 

62 7511066

62 7511010

 

Fax

 

 

62 7641113

 

E-mail:

 

 

sekretariat@blizanow.ug.gov.pl

 

WWW

 

www.blizanow.ug.gov.pl

http://bip3.wokiss.pl/blizanow/

 

NIP GMINY

REGON

 

968-08-60-544

250855535

 

NIP  URZĘDU

REGON

 

968-02-63-280

000533009

 

Numer konta

 

BS Pleszew oddział Blizanów

76 8407 0003 0600 6372 2000 0001