Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy złożone  za  2018 rok      

1.

Jenek Magdalena

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

plik do pobrania