Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

 

Oświadczenie  majątkowe  Zastępcy  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie 

 złożone  za  2008 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Jędrasiewicz  Alicja

Z-ca Wójta  Gminy

plik do pobrania