Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  osób  wydających  decyzje  administracyjne 
złożone  za  2018 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

 

 1.

 

Dorota Kubik

 

kierownik sekcji świadczeń rodzinnych

 

plik do pobrania

   2.

 Barbara Cebulska

 specjalista pracy socjalnej

 plik do pobrania