Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe złożone za 2008 rok

 

Oświadczenie  majątkowe  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie  złożone  za  2008 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Podłużny  Józef

Wójt Gminy

plik do pobrania