Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie  majątkowe  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie

złożone  na  2  miesiące  przed  upływem  kadencji

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Podłużny  Józef

Wójt Gminy

plik do pobrania

 

Oświadczenie  majątkowe  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie  złożone  za  2009 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Podłużny  Józef

Wójt Gminy

plik do pobrania