Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe złożone za 2010 rok

 

Pierwsze oświadczenie  majątkowe  Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie

w  kadencji  2010-2014  złożone  w  terminie  30 dni  od  dnia  złożenia  ślubowania

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Podłużny  Józef

Wójt Gminy

plik do pobrania