Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie 

złożone  za  2008 rok

  

Lp.

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

1.

Bury Dariusz

plik do pobrania

2.

Juszczak Józef

plik do pobrania

3.

Kij Henryk

plik do pobrania

4.

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

5.

Kowalczyk Krzysztof

plik do pobrania

6.

Kupajczyk Andrzej

plik do pobrania

7.

Malczewski Dariusz

plik do pobrania

8.

Myśliński Jan

plik do pobrania

9.

Olszewski Józef

plik do pobrania

10.

Owczarek Stanisław

plik do pobrania

11.

Pawlak Henryk

plik do pobrania

12.

Pazdecki Jan

plik do pobrania

13.

Potera Stanisław

plik do pobrania

14.

Szymański Józef

plik do pobrania

15.

Urbaniak Michał

plik do pobrania