Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

 

 

Oświadczenie  majątkowe  Skarbnika  Gminy  Godziesze  Wielkie  złożone  za  2008 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Kłysz  Jadwiga

Skarbnik  Gminy

plik do pobrania