Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie  majątkowe  Skarbnika  Gminy  Godziesze  Wielkie  złożone  za  2009 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Kłysz  Jadwiga

Skarbnik  Gminy

plik do pobrania