Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

 

Oświadczenie  majątkowe Skarbnika Gminy  Godziesze  Wielkie  złożone  za  2011 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Kłysz Jadwiga

Skarbnik Gminy

plik do pobrania

2.

Flak Zofia

Skarbnik Gminy

plik do pobrania