Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenie  majątkowe  Skarbnika  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone za 2018 rok 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

 

1.

 

 Zofia Flak 

 

 

Skarbnik Gminy

 

stan na 30 lipca 2018 roku

plik do pobrania

 2.  Zofia Flak
Skarbnik Gminy
 

stan na 01 sierpnia 2018 roku