Dofinansowanie do zakupu podręczników

Dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Wniosek o udzielenie dofinansowania do zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników /pomocy dydaktycznych na rok szkolny 2015/2016 dotyczy tylko uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego