Ewidencja Ludności

Ewidencja Ludności

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 11, I piętro)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niz 6 miesięcy  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu / utracie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL