Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

 

Zarządzenie Nr 495/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zasad zapenienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, organizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni

 

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego