Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie

Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok

Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy i Miasta 

Zgłoszenie