Zarządzanie kryzysowe, plany operacyjne

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Jastrowie na Rok 2018

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Jastrowie na Rok 2018

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY I MIASTA JASTROWIE

Plan Reagowania Kryzysowego Gminy i Miasta Jastrowie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2004-2011

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2005-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)