2005

Zarządzenie Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 3/2005

Zarządzenie Nr 4/2005

Zarządzenie Nr 5/2005

Zarządzenie Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 7/2005

Zarządzenie Nr 8/2005

Zarządzenie Nr 9/2005

Zarządzenie Nr 9a/2005

Zarządzenie Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 11/2005

Zarządzenie Nr 12/2005

Zarządzenie Nr 13/2005

Zarządzenie Nr 14/2005

Zarządzenie Nr 15/2005

Zarządzenie Nr 16/2005

Zarządzenie Nr 17/2005

Zarządzenie Nr 18/2005

Zarządzenie Nr 19/2005

Zarządzenie Nr 20/2005

Zarządzenie Nr 21/2005

Zarządzenie Nr 22/2005

Zarządzenie Nr 23/2005

Zarządzenie Nr 24/2005

Zarządzenie Nr 25/2005

Zarządzenie Nr 26/2005

Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dotyczącego ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją Projektu "Budowa sali gimnastycznej przy szk

Zarządzenie Nr 28/2005

Zarządzenie Nr 29/2005

Zarządzenie Nr 30/2005

Zarządzenie Nr 31/2005

Zarządzenie Nr 32/2005

Zarządzenie Nr 33/2005

Zarządzenie Nr 34/2005

Zarządzenie Nr 35/2005

Zarządzenie Nr 36/2005

Zarządzenie Nr 37/2005

Zarządzenie Nr 38/2005

Zarządzenie Nr 39/2005

Zarządzenie Nr 40/2005

Zarządzenie Nr 41/2005

Zarządzenie Nr 42/2005

Zarządzenie Nr 43/2005

Zarządzenie Nr 44/2005

Zarządzenie Nr 45/2005

Zarządzenie Nr 46/2005

Zarządzenie Nr 47/2005

Zarządzenie Nr 48/2005

Zarządzenie Nr 49/2005

Zarządzenie Nr 50/2005

Zarządzenie Nr 51/2005

Zarządzenie Nr 52/2005

Zarządzenie Nr 53/2005

Zarządzenie Nr 54/2005

Zarządzenie Nr 55/2005

Zarządzenie Nr 56/2005

Zarządzenie Nr 57/2005

Zarządzenie Nr 58/2005

Zarządzenie Nr 59/2005

Zarządzenie Nr 60/2005

Zarządzenie Nr 61/2005

Zarządzenie Nr 62/2005

Zarządzenie Nr 63/2005

Zarządzenie Nr 64/2005

Zarządzenie Nr 65/2005

Zarządzenie Nr 66/2005

Zarządzenie Nr 66a/2005

Zarządzenie Nr 67/2005

Zarządzenie Nr 68/2005

Zarządzenie Nr 69/2005

Zarządzenie Nr 70/2005

Zarządzenie Nr 71/2005

Zarządzenie Nr 72/2005

Zarządzenie Nr 73/2005

Zarządzenie Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 75/2005