2006

Zarządzenie Nr 1/2006

Zarządzenie Nr 2/2006

Zarządzenie Nr 3/2006

 

Zarządzenie Nr 4/2006

 

Zarządzenie Nr 5/2006

Zarządzenie Nr 6/2006

Zarządzenie Nr 7/2006

Zarządzenie Nr 8/2006

Zarządzenie Nr 9/2006

Zarządzenie Nr 10/2006

Zarządzenie Nr 11/2006

Zarządzenie Nr 12/2006

Zarządzenie Nr 13/2006

Zarządzenie Nr 14/2006

Zarządzenie Nr 15/2006

Zarządzenie Nr 16/2006

Zarządzenie Nr 17/2006

Zarządzenie Nr 18/2006

Zarządzenie Nr 19/2006

Zarządzenie Nr 20/2006

Zarządzenie Nr 21/2006

Zarządzenie Nr 22/2006

Zarządzenie Nr 23/2006

Zarządzenie Nr 24/2006

Zarządzenie Nr 25/2006

Zarządzenie Nr 26/2006

Zarządzenie Nr 27/2006

Zarządzenie Nr 28/2006

Zarządzenie Nr 29/2006

Zarządzenie Nr 30/2006

Zarządzenie Nr 31/2006

Zarządzenie Nr 32/2006

Zarządzenie Nr 33/2006

Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenie Nr 35/2006

Zarządzenie Nr 36/2006

Zarządzenie Nr 37/2006

Zarządzenie Nr 38/2006

Zarządzenie Nr 39/2006

Zarządzenie Nr 40/2006

Zarządzenie Nr 41/2006

Zarządzenie Nr 42/2006

Zarządzenie Nr 43/2006

Zarządzenie Nr 44/2006

Zarządzenie Nr 45/2006

Zarządzenie Nr 46/2006

Zarządzenie Nr 47/2006

Zarządzenie Nr 48/2006

Zarządzenie Nr 49/2006

Zarządzenie Nr 50/2006

Zarządzenie Nr 51/2006

Zarządzenie Nr 52/2006

Zarządzenie Nr 53/2006

Zarządzenie Nr 54/2006

Zarządzenie Nr 55/2006

Zarządzenie Nr 56/2006

Zarządzenie Nr 57/2006 z dnia 18 sierpnia 2006r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r. oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego

Zarządzenie Nr 58/2006

Zarządzenie Nr 59/2006

Zarządzenie Nr 60/2006

Zarządzenie Nr 61/2006

Zarządzenie Nr 62/2006

Zarządzenie Nr 63/2006

Zarządzenie Nr 64/2006

Zarządzenie Nr 65/2006

Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 3 listopada 2006r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007.

Zarządzenie Nr 71/2006 z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej w celu wyboru firmy ubezpieczającej majątek Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 72/2006 z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie ustalenia stawki najmu powierzchni strychowych do adaptacji na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr 73/2006 z dnia 01 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie Nr 74/2006 z dnia 01 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciw-Pożarowej w Gminie i Mieście Jastrowie i określenia zakresu jego zadań.

Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 08 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzach komunalnych w Jastrowiu i Sypniewie.

Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Zarządzenie Nr 78/2006 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 79/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007 i lata następne.

Zarządzenie Nr 80/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2006r.

Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności b