2007

Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmaian budżetu gminy i miasta na 2007r.

Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność małż. Beacie i Józefowi Jaworskim działki uzupełniającej we wsi Brzeźnica

Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 listopada 2007r zmieniające zarz.Nr38/2007 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji składn

Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2007r.

Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 30 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywani

Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie reorganizacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i nadzorowania opisów stanowisk pracy.

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę oznaczonej nr 125/2 o powierzchni 8

Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży sł

Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stwaki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży sł

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 14 listopada 2007 w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy i miasta na 2008 rok.

Zarządzenie nr 60/2007 Bursmitrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2007 r.

Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 października 2007 r. w sprawie powołania komisji rekturacyjnej.

Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do S

Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27.09.2007 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 września 2007 roku w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodz

Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodz

Zarządzenie nr 51/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodz

Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodz

Zarządzenie nr 49/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 września 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 2344/3 o powierzchni 1,0012 ha położonej w Ja

Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jastrowiu.

Zarządzenie nr 47/2007 Burmistrza Giny i Miasta Jastrowie z dnia 3 września w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku oraz informac

Zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zarządzenie nr 43/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 11.07.2007 r. w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2007 r.

Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.06.2007 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i miasta

Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gmin

Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w napoje

Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku miszekalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14.06.2007 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranow

Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11.06.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 29/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok

Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Jastrowiu

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oznaczonej numerem 115/20 o powierzchni 821 m2 położonej w Brzeźn

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonej nr 78/3 o powierzchni 2200 m2 położonej w

Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej wybrania wykonawcy oświetlenia ulicy Młyńskiej i Bocznej w Jastrowiu.

Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej wybrania projektanta koncepcji kanalizacji sanitarnej miejscowości Sypniewo, Brzeźnica i

Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej Nr. 147 o pow. 1,28 ha położonej w Brzeźnicy Kol. w drodze bezprzetargowej małż. Kry

Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2007r.

Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Jesionowej o

Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Jedności Rob

Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Okrężnej ozn

Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Okrężnej stanowiącej działkę nr. 223 o pow. 0,0663 ha obj

Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych strazy pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowy

Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność dla P. Wach Tadeusza działki uzupełniającej oznaczonej nr 11/57 o pow. 0,0439 ha położonej we wsi Samborsko.

Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007 i lata następne.

Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie sprzedaży na własność dla P. Violetty Dąbrowskiej działek uzupełniających oznaczonej nr 626/5 i 628/1 o pow. 0,11ha położonej we wsi Sy

Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchmości przyległej.

Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Reagowania.

Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży na własność działki budowlanej Nr 164/1 o pow. 882 m2 położonej w Brzeźnicy w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.