2008

Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie w sprawie wprowadzenia Planu ochron

Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gmin

Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Gminy i MIasta jastrowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele rolnicze

Zarządzenie Nr 108/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele rolnicze

Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zamiany gruntów między gminą Jastrowie a Nadleśnictwem Jastrowie

Zarządzenie Nr 105/2008 Burmistrza gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunkow zagospodarowania nieruchomości

Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2008r.

Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 paxdziernika 2008r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchom

Zarządzenie Nr 100/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzach komunalnych w Jastrowiu i Sypniewie.

Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 października 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe

Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bud

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bud

Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bud

Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bud

Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bud

Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 10.10.2008r.

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 września 2008r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania na ter

Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 września 2008r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Mia

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie gospodarki samochodowej z dnia 11 września 2008r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodu będącego

Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki odpłatności za wynajem samochodów będących własnością Gminy i Miasta

Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wieloro

Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2008r. zmieniające zarządzenie nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

 

Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2008r. w sprawie wprowadzenia do stosowania rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzedzie Gminy i Mia

 

Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 78/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 76/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gmin

Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem h

Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Zarządzanie Nr 65/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2008r.w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 56 o powierzchni 4.30 ha położonej w Brzeźnicy

Zarządzanie Nr 64/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem ha

Zarządzanie Nr 63/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenia Nr62/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2008r.

Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2008r.

Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie powołnia zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczone

Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej zbiornikiem r

Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 maja 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Jarosławowi Janusiakowi

Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 46/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 maja 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 maja 2008r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod budowę lokalnej oczyszczalni ścieków położonej w Sam

Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 maja 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 maja 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 39/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2008r.w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę oznaczonej nr 12/4 położonej w Sypniewku

Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2008r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę oznaczonej nr 12/3 położonej w Sypniewku

Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 12 maja 2008r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie organizacji ruchu drogowego na drodze wewnętrznej nr 19

Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 kwietnia 2008r.zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy i Miasta Jastro

Zarzadzenie Nr 32/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 31/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 30/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 29/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 28/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 27/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarzadzenie Nr 26/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarzządzenie Nr 23/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 22/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok

Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2008r. zmieniające zarządzenie nr 54/2007 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gmin

Zarządzenie Nr 20/2008 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 18 marca 2008r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodoła)

Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki przeznaczonej na cele przemysłowo-składowe.

Zarządzenie Nr 17/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2007 rok.

Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 693/4 o powierzchni 0.30 ha położonej w Sypniew

Zarządzenie Nr 15/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2008 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kie

Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 10/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabud

Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Jastrowie w przedmiocie nadania nazwy obiektowi

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości