2009

Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości p

Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 56/2009 Burmistrza Gmin y i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczo

Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawi

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutów sołectwom Gminy i Mia

Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na terenie wsi

Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta

Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Nadarzycach

Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2009r. w sprawie sprzedaży działek niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2009r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzęd

Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2009r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej położonej w Jastrowiu w drodze bezprzetargowej dotychczsowem

Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu administracyjno-biurowego

Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu

Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 19/2 o pow. 0,1136 ha położonej w Jastrowiu w

Zarządzenie Nr 41/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjn

Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i mia

Zarządzenie Nr 30/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów samorządowych jednostek organizac

Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzedzie Gminy i Mia

Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 maja 2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonyc

Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem miesz

Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 marca 2009w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie gmin