2010

Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie

Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003 roku w spraw

Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21.12.2010r.zmieniające Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.06.2007r. w sprawie powołania skł

Zarządzenie nr 100/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej lokalem uzytkowym

Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011r. gruntów rolnych,ogrodów przydomowych or

Zarządzenie nr 96/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym.

Zarządzenie nr 93/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 r. ogrodów przydomowych, gruntów rolny

Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2011 r. gruntów pod garażami

Zarządzenie nr 91/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 90/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 89/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 88/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 87/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 86/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 85/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 84/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 83/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 82/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 81/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 80/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 79/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 78/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 77/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 76/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod za

Zarządzenie nr 75/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomościniezabudowanej przeznaczonej pod zab

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod

Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 54/2010 z dnia 17 września 2010r dotyczącego sprzedaży na własność dzi

Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działek rolnych oznaczonych nr 2485 o pow. 0,2947 ha i nr 2486 o pow. 0,1

Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania ni

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania n

Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomo

Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 września 2010 rok w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie i w Urzędzie

Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 wrzesnia 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działki będącej w wieczystym użytkowaniu P. Janiny Piwińskiej

Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22.09.201r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym oznaczonej numerem działki 53

Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości p

Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 76/207 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie w

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, w warunkach zewnętrznego

Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 17 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie określenia wymagań, jakie

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczoną nr. geodezyjnym 12

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010r.

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty do wyboru wykonawcy zadania pn

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządow

Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pan

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pan

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pan

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjn

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powo

Zarządzenie Nr 36/2010 Burtmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i mia

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Jastrowiu do wykonania zadań

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszar

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 14 maja 2010r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolite

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta"

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010r w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkow

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 marca 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12.06.2003r. w sprawie Regulamin

Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży na własność działki zabudowanej budynkiem gospodarczym niezbędnej do poprawienia warunkó

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonem ha

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzdaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej pod zabudowę

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę j

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę je

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Nadarzycach