2012

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2028

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z cmentarza w Jastrowiu

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 96/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie Nr 95/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 94 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2012 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 93/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania Zespołu projektowego do wdrożenia i realizacji projektu „Zajęcia

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 91/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 89/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sp

ZARZĄDZENIE NR 88/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

ZARZĄDZENIE NR 87/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika samorządowej instytucji

ZARZĄDZENIE NR 86/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własnością komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 listopada 2012r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

ZARZĄDZENIE NR 81 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kult

Zarządzenie Nr 80 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pr

ZARZADZENIE NR 79/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2012 r.w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 października 2012r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 października 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu na opracowanie logo Gmin

ZARZĄDZENIE NR 76/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 1 października 2012 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodów będących własnością Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 25 września 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 września 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 72 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż działki oznaczonej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

ZARZĄDZENIE NR 68/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE Z DNIA 30 SIERPNIA 2012R.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o kszta

Zarządzenie Nr 66 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji oceny wniosków o zawarcie umowy na udzielenie dotacji celowej dla budowy przyd

ZARZĄDZENIE NR 63/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedmiotów umundurowania, składników uzupełniających do umundurowania oraz okresów ich używalności

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzieleni

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 58 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 57 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2012r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIEz dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży na własność działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na tere

ZARZĄDZENIE NR 54/ 2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dl

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 maja 2012r.zmieniające zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wskazan

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r.w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22.05.2012r.w sprawie określenia wzoru „Skierowania na zabiegi kastracji, sterylizacji wolno żyjących kotów” oraz

ZARZĄDZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 maja 2012r.zmieniające Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 września 2007r. w sprawie polit

ZARZĄDZENIE NR 39/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu mienia komunalnego Gminy i Miasta J

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 maja 2012r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2022

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 kwietnia 2012r.w sprawie sprzedaży na własność działek rolnych oznaczonych nr 529/4 o powierzchni 1,32 ha i 529/15 o powie

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2022

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkurs

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia rzeczywistej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2011 rok

Zarządzenie nr 28/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmi

Zarządzenie NR 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 marca 2012r.zmieniające zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powoła

Zarządzenie Nr 25 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 marca 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 24/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomościniezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 lutego 2012r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2022

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielen

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 18 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lutego 2012 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 17/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomościniezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie nr 16/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomościniezabudowanej przeznaczonej pod zabu

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży sł

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży słu

ZARZADZENIE NR 12/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 25 stycznia 2012r.w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Jastrowskiej Rady Seniorów.

Zarządzenie Nr 9/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 432/2 o powierzchni 0,23 ha położonej w Syp

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z t

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na ter

Zarządzenie Nr 5/ 2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 4 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie us

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawi