2013

Zarządzenie nr 106/ 2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 105/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 104/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

ZARZĄDZENIE NR 103/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie Nr 102 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2013 roku.w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2014 .

ZARZĄDZENIE NR 99/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2015w sprawie ustalenia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na la

ZARZĄDZENIE NR 98/ 2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 listopada 2013r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

ZARZĄDZENIE NR 97/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 listopada 2013 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

ZARZĄDZENIE NR 96 /2013 BURMISTRZA GMINY IMIASTA JASTROWIE z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

ZARZĄDZENIE Nr 91/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 23 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 listopada 2011r. w

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pr

ZARZĄDZENIE NR 88/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art

ZARZĄDZENIE NR 86/ 2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 03 października 2013r.w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego.

Zarządzenie Nr 84 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 września 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 września 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na własność działek rolnych oznaczonych nr 30 o powierzchni 3,25 h

Zarządzenie Nr 79 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 20 września 2013 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 września 2013 r.w sprawie użyczenia działek nr 1538 położonej w obrębie geodezyjnym Jastrowie oraz nr 513/9 położonej w o

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu

ZARZĄDZENIE Nr 75/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 września 2013 roku w sprawie przekazania środka trwałego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie składu komisji przetargowej na budowę drogi gminnej wSypniewku

ZARZĄDZENIE Nr 72/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie użyczenia działki nr 12/3 położonej w obrębie geodezyjnym Sypniewko stanowiącej własność Gmi

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udziel

ZARZĄDZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie: składu komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Sypniewku

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 lipiec 2013 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2013 r. sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na teren

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 918 o powierzchni 2,19 ha poł

Zarządzenie Nr 60 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lipca 2013 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 59 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2013 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr 57 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 56 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzę

Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 52 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty na budowę wiaty imprezowej we wsi Budy.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 50 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 czerwca 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesneg

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 czerwca 2013 r.w sprawie przekazania środka trwałego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 BRMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jastrowiu.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2013r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jastrowiu.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwiec 2013 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie Nr 43 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty na budowę wiaty imprezowej we wsi Budy.

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 czerwca 2013 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2013 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

ZARZĄDZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2013 r.w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 maja 2013 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 kwietnia 2013r.w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 kwietnia 2013r.w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr 28//2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR 27/ 2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 kwietnia 2013r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie Nr 25/ 2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2013 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na przebudowę chodników ul. Grunwaldzkiej

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA GiM JASTROWIE z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w przetargu ofertowym na pozyskanie i zakup drewna topoli,lipy i sosny z te

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 marca 2013r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 lutego 2013r.w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeń

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie Nr 15 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielen

ZARZĄDZENIE NR 13/ 2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 lutego 2013 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczn

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 lutego 2013r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 16/1 położonej w Sypniewie w dr

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 lutego 2013r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność działek rolnych oznaczonych nr 529/4 o powierzchni 1,32 ha i

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 stycznia 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 stycznia2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na tere

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych G

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem Hali Widowiskowo – Sportowej w