2014

ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014 - 2023

Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu p

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2015 .

Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2014 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015-2026

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanych lokalami garażowymi przy ul. Rooseve

Zarządzenie Nr 102 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 listopada 2014r.w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzi

ZARZĄDZENIE NR 99/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

ZARZĄDZENIE NR 98/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 97 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 października 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 października 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających

Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 Października 2014r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach samorządowych zarządzonych na d

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej przy ul. Spokojnej, oznaczonej ge

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na zakup z montażem 13 lamp solarnych

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w przetargu na zakup z montażem 13 lamp solarnych na potrze

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o ks

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie sprzedaży na własność działki nr 42/2 o powierzchni 0,1002 ha położonej w Sypniewie niezbędnej d

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udziel

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w przetargu na budowę parku miejskiego przy ul. Zawiszy w Ja

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 sierpnia 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej i oceny złożonych ofert w przetargu na budowę parku miejskiego przy

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie i ogłosz

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rozpatrzenia ofert sprzedaży rozbiórkowych płyt drogowych

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na teren

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej która oceni złożone oferty na budowę wiaty na stadionie miejs

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Sz

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własnośćkomunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lipca 2014r w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych przez organizację pożytku publicznego,finansowanych

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rea

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji "Budowa kompleksu boisk do piłk

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawach o prz

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawach o prz

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastrowiu, przy ul. Okrężn

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na udzielenie Gminie iMiastu Jastrowie kredytu długotermino

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla P

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 maja 2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i o

ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 maja 2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy

Zarządzenie Nr 48 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 maja 2014 r.w sprawie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 46 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 maja 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2014r.zmieniające zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 6 maja 2014 r.w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy.;

ZARZĄDZENIE NR 43/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 maja 2014r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Pols

ZARZĄDZENIE NR 42 /2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastro

Zarządzenie Nr 41 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16.04.2014r.w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 kwietnia 2014r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr 37 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 36/ 2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie Nr 35 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku public

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2014r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014 - 2023

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 31 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 30/ 2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie NR 28/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 marca 2014r.zmieniające zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie usta

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na

ZARZĄDZENIE NR 25/ 2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 marca 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/ 2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 lutego 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Jarosławowi Janusiak oraz zatwierdzenia i przystąpienia do

Zarządzenie Nr 18 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lutego 2014 r.w sprawie składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmi

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 lutego 2014r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielen

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celo

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 stycznia 2014 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na te

ZARZĄDZENIE NR 4 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżaw

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżaw