2015

ZARZĄDZENIE NR 134/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w spra

zarządzenie

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 133/ 2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku w pracy.;

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 130/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż przeznaczonych na cele p

Zarządzenie nr 129

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych i innych stanowiących własność komunalną G i

Zarządzenie nr 127

Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej w przetargu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy

Zarządzenie nr 126

Zarządzenie Nr 123 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 122/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla Gminy

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 121/ 2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników mająt

zarządzenie

Zarządzenie Nr 120 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 119 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Mias

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 118 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 października 201

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż przeznaczonych na ce

zarządzenie

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończ

zarządzenie nr 114

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015r.

Zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznki nr 4

Zarządzenie Nr 113 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2015r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert n

Zarządzenie nr 113

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Zarządzenie nr 111

Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol

Zarządzenie nr 109

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 października 2015 r. w sprawien powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senat

Zarządzenie nr 108

Zarządzenie Nr 107 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotac

Zarządzenie nr 107

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05 października 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających

Zarządzenie nr 106

Zarządzenie Nr 105 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 105

Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 października 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 października 2014r.

Zarządzenie nr 104

Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 października 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 stycznia 2006 roku

Zarządzenie nr 103

Zarządzenie Nr 102 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 102

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 wrze

Zarządzenie nr 101

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy i M

Zarządzenie nr 100

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie : ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie nr 99

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie nr 98

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 96/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż działek p

Zarządzenie nr 96

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015r.

zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do sp

Zarządzenie nr 94

Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 93

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu prywat

Zarządzenie nr 92

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o

zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załacznik 7

załącznik 8

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierża

Zarządzenie nr 88

Zarządzenie Nr 87/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 87

Zarządzenie Nr 86/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 86

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej, której zadaniem jest ocena złożonych ofert w przetargu na wykonani

Zarządzenie nr 85

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 84

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzi

Zarządzenie nr 83

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzi

Zarządzenie nr 82

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządz. Nr 73/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność

Zarządzenie nr 81

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu poło

Zarządzenie nr 80

Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r.

Zarządzenie nr 78

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 sierpnia 2015 r. zmieniające zarz. Nr 68/2015 BGiM z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomośc

Zarządzenie nr 79

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie nr 77

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej w przetargu na wykonanie projektu modernizacji stadionu Polonii w Jast

Zarządzenie nr 76

Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela P

Zarządzenie nr 74

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej przetargu na wykonanie projektu targowiska „Zielony Rynek”, projektu b

Zarządzenie nr 75

Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

Zarządzenie nr72/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2015r.w sprawie zawarcia umowy zamiany prawa własności nieruchomości lokalowych bezobowiązku dokonywania dopłat.

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lipca 2015r.w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielenie

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 02 lipca 2015r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01.04.2014 r. dotyczącego w

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lipca 2015r.w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 67

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2015r.w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowe

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2015r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na tere

Zarządzenie Nr 64 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 czerwca 2015 r.w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 czerwca 2015 r.w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 61/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 czerwca 2015 r.w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie̶

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r.

Zarządzenie nr 58

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 czerwca 2015 r.w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015 - 2026

Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku .

Zarządzenie nr 55/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2015r.w sprawie: przystosowania oraz przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r.

Zarządzenie nr 51

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 Maja 2015r.w sprawie:składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 Maja 2015r.w sprawie:składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 maja 2015r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i o

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia2015r.w sprawie określenia kwoty za wynajm miejsc noclegowych w Ekologicznym Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarz

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015 r.

Zarządzenie nr 45

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 maja2015r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i og

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby

Zarządzenie nr 44

Protokół nr 1

Protokół nr 2

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2015r.w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2015r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolite

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 37/ 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2015 r.w sprawie zawarcia umowy zamiany nieruchomości komunalnej Gminy i Miasta Jastrowie za nieruchomość stanow

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 kwietnia 2015r.w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07 kwietnia 2015r.w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015 - 2026

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetuGminy i Miasta Jastrowie za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na r

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie ustalenia zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w napoje.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 marca 2015 r.zmieniające zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie usta

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 25 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 09 marca 2015r.w sprawie: powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lutego 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 19

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 lutego 2015 r.zmieniające zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie usta

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie 10/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zwoła

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 02 lutego 2015r.w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzieleni

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanych lokalami garażowymi (Garaże przy ul. R

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchom

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

ZARZADZENIE NR 10/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z

Zarządzenie Nr 8/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 15stycznia 2015 r.w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej

Zarządzenie Nr 7/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 15 stycznia2015r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubówsportowych działających na terenie

Zarządzenie Nr 6/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 14 stycznia 2015 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie Nr 5/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 14 stycznia 2015r.w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko - Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Jastrowiu do real

Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie Nr 3/2015Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowiez dnia 14 stycznia 2015r.w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Jastrowiu do realiz

Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miej