2016

ZARZĄDZENIE NR 124/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Rady Programowej przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 123/2016 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w spra

zarządzenie

ZARZĄDZENIE N R 121/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 listopada 20

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 120/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 119/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w spraw

zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawcy ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych - z nakazu o

zarządzenie

Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

zarządzenie

Zarządzenie Nr 115 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 listopada 2016 r. w spra

zarządzenie

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

załącznik do Zarządzenia Nr 113/2016

Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe

zarządzenie

Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

zarządzenie

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016r.

zarządzenie

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2016 roku. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2017 .

zarządzenie

projekt uchwały

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta J

zarządzenie

projekt uchwały

objaśnienia

wpf

wykaz przedsięwzięć

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udz

zarządzenie

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

załącznik do zarządzenia nr 106/2016

ZARZĄDZENIE NR 105 / 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników mająt

zarządzenie

Zarządzenie Nr 104 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dota

zarządzenie

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działającyc

zarządzenie

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 102/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 101/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 100/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 99/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 98/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 97/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 96/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 października 2016r. w sprawie wyznaczenia likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu

zarządzenie

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

zarządzenie

Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez GiM Jastrowie

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 93/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 października 2016 roku w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 92 / 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 października 2016r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmi

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochr

zarządzenie

załąćznik nr 1 do zarządzenia

załącznik nr 1 do Zasad prowadzenia rejestru zbiorów danych w UGiM Jastrowie

załącznik nr 2 do zasad prowadzenia rejestru zbiorów danych w UGiM Jastrowie

załacznik nr 2 do zarządzenia

załączni nr 1 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie

załaczni nr 2 do procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie

załącznik nr 3 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie

załącznik nr 4 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie 

załącznik nr 5 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie

załącznik nr 6 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie 

załącznik nr 7 do Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w UGiM Jastrowie 


Zarządzenie Nr 88 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 87/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 86 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 85/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2016R. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o ks

zarządzenie

załącznik 1

załącznik 1a

załącznik 2

załącznik 2a

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12

ZARZĄDZENIE NR 84/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 83/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 82/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 81/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 80/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016r.

zarządzenie

załącznik 1

załącznik 2

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

zadządzenie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu ustnym ograniczonym dla współwłaścicieli działki n

zarządzenie

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu

zarządzenie

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela P

zarządzenie

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyj

zarządzenie

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielen

zarządzenie

Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016 r.

zarządzenie

załącznik nr.1

załącznik nr.2

załącznik nr.3

załącznik nr.4

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania g

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 68/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 67/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania Dyrektora Ośrodka Kultury w Jastrowiu

zarzadzenie

Zarządzenie Nr 65 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 64/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 63 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji ce

zarządzenie

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na t

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmin

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie R

zarządzenie

Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ust

zarządzenie

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej do oceny złożonych ofert w przetargu na budowę drogi w miejscowości Brz

zarządzenie

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Okrężnej, oznaczonej geo

zarządzenie

Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostr

zarządzenie

Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Okrężnej, oznaczonej geo

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 54/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 53 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 51/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 50/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2016

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do prz

zarządzenie

Zarządzenie Nr 44 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 stycznia 2006 roku w

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2016r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

zarządzenie

objaśnienia

wpf

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016r.

zarzadzenie

załącznik 1

załącznik 2

załacznik 3

załącznik 4

Zarządzenie Nr 37/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2015

zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 16

załącznik 17

załącznik 18

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sp

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego sł

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego sł

zarządzenie

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej oceny złożonych ofert w przetargu na budowę kanalizacji deszczowej ODJ

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie

Wzór Oferty

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie G

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie

zarządzenie

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w Urzędzie Gmi

zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016r.

zarządzenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

załączniki 1,2

załącznik 3

załączniki 5,6

załączniki 6,7

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 16 lutego 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 października 2014r. w spr

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 20 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzi

zarzadzenie

Zarządzenie Nr 21 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 lutego 2016 r. w

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 19/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 17 / 2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej wyzn

zarządzenie

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku .

zarządzenie

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2016r.

zarządzenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14B /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w spr

zarządzenie

Zarządzenie Nr 15/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 14 A/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2016r.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmi

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE Nr 12 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 11/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 8 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na

zarządzenie

Zarządzenie Nr 10 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

zarządzenie

wniosek

Z a r z ą d z e n i e Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciąga

zarządzenie

Zarządzenie Nr 9 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji ce

zarządzenie

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku .

zarządzenie

Zarządzenie Nr 4/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu oraz wysokości opłat

zarządzenie

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dzi

Zarządzenie 2/2016

Zarządzenie Nr 1/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie