2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 118/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach oc

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4 str 1

Załącznik nr 4 str 2

Załącznik nr 5 str 1

Załącznik nr 5 str 2

Załącznik nr 6

ZARZĄDZENIE NR 115/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz ich zastępcó

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 114/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 113/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie 

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 110/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Gmin

Zarządzenie 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 200

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 107/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną G

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizac

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 105/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 104/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r.w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 19 września 2017r. w sprawie powołania zespołów spisowych

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 października 2017r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy i miasta

zarzadzenie

zalacznik_do_zarzadzenia

załącznik_nr 1_Wykaz_punktow_kamerowych

zalacznik_nr_2_Wniosek

zalacznik_nr_3_Rejestr_obserwowania

zalacznik_nr_4_Rejestr_udostepnionych_nagrań

zalacznik_nr_5 Rejestracja zdarzeń, Wykorzystanie nagrań, Funkcjonowanie systemu

Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 października 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.

Zarządzenie

Uzasadnienie  

Załącznik nr 1  

Załacznik nr 2  

Załcząnik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 99/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04 października 2017r.w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości s

zarządzenie

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016 r w

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną G

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 94/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 września 2017 r w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędz

zarządzenie

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 września 2017r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załacznik nr 4

Załącznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016 r w s

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 90/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 89/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 Sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o ksz

Zarządzenie

załącznik nr 1

zalacznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu prywa

zarządzenie

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru propozycji nazw ulic przewidzianych do zmiany

zarządzenie

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.

Zarządzenie

Załacznki nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4  

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

zarządzenie

Zarządzenie Nr 82 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z d

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z

zarządzenie

Zarządzenie Nr 78 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 77/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 76/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 75/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 73/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 72/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 71/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 70 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2017 r. w

zarządzenie

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 68 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 67 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na ud

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnicki

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 roku w s

zarządzenie

Zarządzenie Nr 62/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Pod

zarządzenie

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Pod

zarządzenie

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkol

zarządzenie

Zarządzenie Nr 58 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celow

zarządzenie

Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na ter

zarządzenie

załącznik

Zarządzenie Nr 56 /2017Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 55/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 maja 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie prz

zarządzenie

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.

zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 53/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 51/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 9/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 marca 2009 r. w s

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 50 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie

zarządzenie

regulamin

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicz. na dzierżawę nieru

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę p

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Stefana Czarnieckiego w Brzeźni

zarządzenie

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 im. Adama Mickiewicza w Jastr

zarządzenie

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Ja

zarządzenie

załącznik

Zarządzenie Nr 44/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 43/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2017r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016r.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 41/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do kl

zarządzenie

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszko

zarządzenie

Zarządzenie Nr 38 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, ustalenie e

zarządzenie

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 20

zarządzenie

załącznik nr 1 do zarządzenia

załącznik nr 1 do załącznika nr 1

załącznik nr 1A do ząłacznika nr 1

załącznik nr 2 do załącznika nr 1

załącznik nr 2A do załącznika nr 1

załącznik nr 3 do załącznika nr 1

załacznik nr 4 do załącznika nr 1

załącznik nr 5 do załącznika nr 1

załącznik nr 6 do załacznika nr 1

załacznik nr 7 do załacznika nr 1

załącznik nr 8 do załącznika nr 1

załącznik nr 9 do załącznika nr 1

załącznik nr 10 do załacznika nr 1

załącznik nr 2 do zarządzenia

załącznik nr 3 do zarządzenia

zestawienie zbiorcze mienia komunalnego 1

zestawienie zbiorcze mienia komunalnego 2

 

 

ZARZĄDZENIE NR 35/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 34 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie: składu komisji przetargowej.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w 2017r.

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 32/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 31 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2017 r. w

zarządzenie

Zarządzenie Nr 30 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 marca 2017 r. w

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 27/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

zarządzenie

załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji przetargowej dokonania oceny złożonych ofert w przetargu na budowę ul Okrężnej w Ja

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 lutego 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie us

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie.

zarządzenie

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 20/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 19/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017 r.

zarządzenie

załącznik 1 - dochody

załącznik 2 - wydatki

załącznik 3 - dochody zad. zlecone

załącznik 4 - wydatki zad. zlecone

Zarządzenie Nr 16 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na ud

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu pryw

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 14/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 13/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 12/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 9 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji ce

zarządzenie

Zarządzenie Nr 8 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na

zarządzenie

załącznik

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu

zarządzenie

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do

zarządzenie

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04.01.2017r. w sprawie użyczenia działki nr 497 położonej w Jastrowiu przy ulicy Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy i

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04.01.2017r. w sprawie użyczenia części działki nr 1593 położonej w Jastrowiu przy ulicy Kolejowej, stanowiącej własność Gmi

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 października 2011r. w s

zarządzenie