2018

Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla p

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Zarządzenie Nr 124/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 123/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 121/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabud

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 120/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 118/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną G

Zarządzenie 

Wykaz

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2018 roku. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2019.

Zarządzenie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 3 - dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 4 - wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 - zestawienie dotacji na zadania bieżące

Załącznik Nr 8 - plan dochodów i wydatków

Załącznik Nr 9 - Fundusz Sołecki

ZARZĄDZENIE NR 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie n

Zarządzenie

Projekt uchwały

Objaśnienia

WPF

Wykaz przedsięwzięć

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchom

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 107 / 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 października 2018 roku

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 106 /2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z o

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 105/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną

Zarządzenie

wykaz

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie składu komisji przetargowej na 2 zapytanie ofertowe modernizacja kotłowni gazowej dla budynku H

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 103/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 102/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 101/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.10.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.06.2007r. w s

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05 października 2018r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia Nr 95/2018

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 września 2018r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gmin

Zarządzenie 

Wykaz

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 września 2018r. w sprawie : ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS DEUTZ 232D17FA TLF 24/50

Zarządzenie 

Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Rozstrzygnięcie

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4

 

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu pryw

Zarządzenie

Zarządzenie 

Wykaz

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie pn: Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej p

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie pn: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ra

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie składu komisji przetargowej na zadanie pn: Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Jastrowiu

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie składu komisji przetargowej na zadanie pn: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźn

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udziel

Zarządzenie

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr77/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr76/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 75/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 74/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie 

Wykaz

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. ogólno-admini

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 69/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 68/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 67 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celo

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 66 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na t

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 64/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie Nr 51/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w spr

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Wykaz do zarządzenia

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

ZARZADZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projek

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznk nr 7

Zarządzenie Nr 59/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 58/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowe

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w p

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 52/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 51/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 50/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 47 /2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy i M

Zarządzenia

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 46/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 maja 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż niezabudowan

zarządzenie

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości st

zarządzenie

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia - struktutra organizacyjna urzędu

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2017 r

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 33/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie Nr 99/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2016r. w spr

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 30/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie Nr 87/ 2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 września 2014r. w spraw

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przebudowę ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na przebudowę ul. Mickiewicza w Jastrowiu

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 lutego 2018r. w sprawie:

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 lutego 2018r. w sprawie:

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 20/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie składu komisji przetargowej na zadanie pn: Budowa ul. Leśnej w Jastrowiu

zarządzenie

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2018r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 17/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 16 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na u

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 15 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 14 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gmin

Zarządzenie 

Załącznik do zarządzenia

Wniosek

Informacja do wniosku

Załącznik do wniosku nr 1

Załącznik do wniosku nr 2

Załącznik do wniosku nr 3

Załącznik do wniosku nr 4

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Pod

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 6/ 2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celo

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 3 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na

Zarządzenie 

załącznik