2019

ZARZĄDZENIE NR 134/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach

Zarządzenie

Załącznik1-NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH W JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


Załącznik2-NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA SPRZĘTU POŻARNICZEGO W JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


Załącznik3-INSTRUKCJA GOSPODARKI PALIWAMI DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH ORAZ SPRZĘTU POŻARNICZEGO


Załącznik4-KARTA DROGOWA


Załącznik5-OKRESOWA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

Załącznik6-HARMONOGRAM OBSŁUG TECHNICZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 133/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 132/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 129/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 127 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod

Zarządzenie

Program

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie dnia wolnego od pracy i ustalen

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną G

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 121/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gm

Zarządzenie

Załącznik

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2019r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 118 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 116/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 115/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lutego 2017r. w s

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 października 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organiza

Zarządzenie

Projekt programu

ZARZĄDZENIE NR 110/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezab

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 25 września 2019r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudniony

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gmi

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 września 2019r. w sprawie składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gm

Zarządzenie

Załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 września 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016r

Zarządzenie

Załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 102/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 101/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 100/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 99/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 98/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie powołania do wykonywania niektórych czynności w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 91 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na u

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 90 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 lipca 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie o

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 lipca 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 84/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 83/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 82/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 81 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celo

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 80 /2019 BURMISTRZA GMINY I MIATA JASTROWIE z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na te

Zarządzenie

Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: - ds. ewidencji ludnoś

zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 74 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 73/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

 

ZARZĄDZENIE NR 72/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 71/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finans

Zarządzenie

Objaśnienia

WPF

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie składu komisji przetargowej dotyczącej oceny złożonych ofert w przetargu na zadanie pn: Remont

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

ZaŁącznik Nr 4

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Kon

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 maja 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załacznik Nr 1

ZaŁącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 maja 2019r. zmieniające zarządzeniu Nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawi

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 59/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kult

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: powołania Rady Programowej przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 57/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 56/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik 

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 maja 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Zarządzenie Nr 54/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie cofnięcia wyznaczenia na funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2019

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17.04.2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 48/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik N r4

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzą

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 44/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudo

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Wykaz

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018

Zarządzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu  GiM Jastrowie za 2018 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

ZARZĄDZENIE NR 37/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 36/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 35/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowany

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 34/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudow

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie: składu komisji przetargowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organiza

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 30/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 27/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie 

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 7 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawi

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok

Zarządzenie

Załącznik 1

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielen

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i M

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawi

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2019r.

Zarządzenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów sportowo- rekreacyjnych należących do Gminy i M

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 16/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 15/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 14/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie 

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 13/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 12/ 2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie 

Wykaz

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2019

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 6 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji ce

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 5 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na

Zarządzenie 

Załącznik

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie