2020

ZARZĄDZENIE NR 168/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 167/ 2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 166/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie Nr 164/2020 - format pdf

Wykaz nieruchomości - format pdf.

ZARZĄDZENIE NR 163 / 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowy

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowa

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 161/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Wykaz

Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 listopada 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu w sprawach dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2020

Zarządzenie Nr 155/ 2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 153 /2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacy

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2021.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

ZARZĄDZENIE NR 150/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2020 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 149/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 03 listopada 2020r. zmi

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społec

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społe

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 145/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społec

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 142/2020 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Nadarzycach

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 23 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy GiM Jastrowie z organizacjami

Zarządzenie

Projekt programu

ZARZĄDZENIE NR 140/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 14 października 2020r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 137/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 136/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Mias

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną

Zarządzenie

Wykaz

ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia października 2020r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w projekcie „Jastrowie stawia

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 października 2020r. w

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 października 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 131/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 października 2020r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 października 2020r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publiczn

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 września 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2020r. w sp

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gm

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną G. i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 125/2020

Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną G. i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 124/2020

ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 września 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016r

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę i Miast

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończąceg

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2020r. w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnym

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 119/ 2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 września 2020 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 września 2020r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 września 2020r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2021r

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustalenia Instrukcji wnioskowania o zgodę i wyrażania zgody na zawieszenie zajęć w przedszkol

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 września 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z prac

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 114 /2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmi

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 112/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 02 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 111/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 108/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 107/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu do za

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozliczenia płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatno

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 105/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 103/2020 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 102 a /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzę

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 101/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2020R. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o k

Zarządzenie

Informacja z wykonania budżetu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o kształtowaniu się WPF

Załącznik

Wykaz przedsięwzięć

Informacja

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31.10.2018r. w sprawi

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 99/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzęd

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 98/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Klauzula

Strategia rozwoju

ZARZĄDZENIE NR 97/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 96/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 95/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 sierpnia 2020r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia (wykaz)

ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 92/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 91/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 90/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie : ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lipca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i M

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 83/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej wyznac

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 82 /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 80/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 79/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowe

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na ter

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędz

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 72/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie powołania osób do wykonywania niektórych czynności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pols

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 65/ 2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Jastrowiu

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 59/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 maja 2020r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 maja 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. nr 2 im. Marii Konopnickiej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. im. Stefana Czarnieckiego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. nr 1 im. Adama Mickiewicza

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. nr 2 im. Marii Konopnickiej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. im. Stefana Czarnieckiego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na wyposażenie Szkoły Pods. nr 1 im. Adama Mickiewicza

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną G i M Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 47/2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo i nazwy Żłobka Miejskiego w Jastrowiu oraz powołania kom

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2020 - konkurs na opracowanie logo i nazwy Żłobka Miejskiego w Jastrowiu

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2020 - Regulamin konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia do konkursu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu - klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 kwietnia 2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansow

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 kwietnia 2020r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2019

Zarządzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu GiM Jastrowie za 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Sprawozdanie

Informacja

Zestawienie

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 marca 2020r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców w związku z ogłoszeniem na obszarze Rze

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym ochrony danych

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarz. Nr 98/2017 z dnia 2.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórek

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. w sprawie powołania do wykonywania niektórych czynności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu GiM Jastrowie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia do odwołania dalszych czynności związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudow

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 marca 2020r. w sprawie poddania pod głosowanie projektów zgłoszonych do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ora

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 25/2020

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 24/2020

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 23/2020

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 22/2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020 - 2031

Zarządzenie

Objaśnienia do zarządzenia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Wykaz

Zarządzenie Nr 19 /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 18 /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udz

Zarządzenie

Informacja

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2020r. zmieniające zarz 11/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika MGOPS

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 15/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych projektów do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego i

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 stycznia 2020r. w spr

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 stycznia 2020r. w s

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika M.G.O P.S.

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 tycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 sierpn

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji cel

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 8 /2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 5/ 2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie

Załącznik

Z a r z ą d z e n i e Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągan

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso

Zarządzenie

Objaśnienia

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2020 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13