2021

Zarządzenie Nr 149/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 148/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Ja

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 147/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie

Załącznik

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 146/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 listopada 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.06.2007r. w

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZARZĄDZENIE NR 143/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 142/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Materiały informacyjne - strona tytułowa

Materiały informacyjne - dochody

Materiały informacyjne - wydatki

Materiały informacyjne - Wieloletnia prognoza finansowa

ZARZĄDZENIE NR 140/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2021 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie n

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 139/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 138/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z or

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 134/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miast

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 133/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 132/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 131/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta J

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 130/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fin

Zarządzenie

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 października 2021r. w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 października 2021r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 125/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 października 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2021 - 2031

Zarządzenie

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 124/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 października 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie ograniczo

Zarządzenie

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 123 / 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 października 2021 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 122/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 01 października 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2017r. w sp

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 121/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących własność komunal

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 września 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZARZĄDZENIE NR 119/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 września 2021r. w sprawie likwidacji stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 118/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 września 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016r. w sp

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 września 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cybe

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 115/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 114/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 września 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 września 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 112/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 września 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 września 2021r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2022r.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 września 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2020r.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 106/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy do zaciągania z

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 105/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu pryw

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu do zaciągania z

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasto Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gmina Jastrowie, obręb 0009

Zarzadzenie

ZARZĄDZENIE NR 98/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2021R. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o ks

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lipca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie powo

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lipca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2020r. w sp

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypni

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 92/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12.07.2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą sys

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnieni

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na teren

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 78/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie okr

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowi

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza GiM Jastrowie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Jastrowiu sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie za 2020

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja dodatkowa

ZARZĄDZENIE NR 70/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 maja 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośc

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia - wykaz

ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia - wykaz

ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia - wykaz

ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia - wykaz

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia - wykaz

ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 maja 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawi

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmi

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 60/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 59/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 58/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 kwietnia 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 stycznia 2018r. w sp

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka Kultury w Jast

Zarządzenie

Załącznik

Załącznik do Regulaminu

ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz ich zastępcó

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną GiM Jastrowie

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2021

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsł. Rady Miejs

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 kwietnia 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2021 - 2031

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 kwietnia 2021r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020r.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2020r. w sp

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 marca 2021r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i M

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 42/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 18 marca 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośc

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016r. w

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 39/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 38/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrow

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Żłobka Miejskiego „Tuliś” w Jastrowiu.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTO JASTROWIE z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień dyrektorowi Żłobka Miejskiego „Tuliś” w Jastrowiu do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lutego 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 33/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastro

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 lutego 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celo

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia i realizacji przez Gminę i Miasto Jastrowie akcji promocyjnej pn. „WITAJ W GMIN

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 października 2020r. w

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 23/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 22/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 21/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 20/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 01 lutego 2021r. w sprawie ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 16 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających n

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 15/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 stycznia 2021r. w s

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 stycznia 2021r. w s

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gmin

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawi

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2020

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 6/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze umowy przekazania prawa własności nieruchomości lokalowej na mi

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastr

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 4/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 stycznia 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2021 - 2031

Zarządzenie

Objaśnienia

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Zarządzenie

Załącznik