Interpelacje i zapytania

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny w sprawie budynków i lokali komunalnych sprzedanych z bonifikatą.

Interpelacja

Odpowiedź

Zapytanie Radnego Piotra Kurzyny w sprawie jakości wody na kąpielisku miejskim w Jastrowiu.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnego Łukasza Cyruka w sprawie wymiany chodnika na ul. Kilińskiego w Jastrowiu

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i wykazu cen

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnego Piotra Kurzyny w sprawie ilości wystawianych mandatów karnych za nieczystości pozostawiane po psach

Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza

Załącznik

Interpelacja radnego Piotra Kurzyny w sprawie realizacji II etapu budowy drogi na ul. Zawiszy

Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie drogi gruntowej na ulicy Jesionowej

Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza 

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie realizacji II etapu budowy drogi na ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Agnieszki Kazberuk w sprawie wymiany chodników na ul. 10 Pułku Piechoty

Interpelacja

Odpowiedź

Wniosek radnego Łukasza Cyruka w sprawie funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej

Wniosek 

Odpowiedź 

Zapytanie radnego Piotra Kurzyny w sprawie terminu ukończenia inwestycji na ul. Zawiszy.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie radnego Piotra Kurzyny w sprawie oświetlenia skrzyżowania ulic Sikorskiego i Zawiszy

Zapytanie 

Odpowiedź 

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie II etapu inwestycji na ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź