Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 152/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdział

Uchwała

UCHWAŁA NR 151/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz pod

Uchwała

Program

UCHWAŁA NR 150/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2020 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 149/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jas

Uchwała

UCHWAŁA NR 148/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2020 rok.

Uchwała

Uchwała Nr 147/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 146/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 145/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Uchwała

UCHWAŁA NR 144/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Uchwała

UCHWAŁA NR 143 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 142/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

Uchwała

UCHWAŁA NR 141/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 140/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

Uchwała Nr 139/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 138/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr 137/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 136/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta J

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 135/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profil

Uchwała

UCHWAŁA NR 134/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Sypniewie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 133/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu.

Uchwała

Uchwała Nr 132/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 131/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 130/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyboru ławnika.

Uchwała

UCHWAŁA NR 129/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 128/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 127/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod p

Uchwała

UCHWAŁA NR 126/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na ce

Uchwała

UCHWAŁA NR 125/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolne

Uchwała

UCHWAŁA NR 124/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod ga

Uchwała

UCHWAŁA NR 123/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przez

Uchwała

UCHWAŁA NR 122/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 121/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 120/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała

UCHWAŁA NR 119/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Program

Uchwała

UCHWAŁA NR 118/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi ora

Uchwała

Projekt programu

UCHWAŁA NR 117/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania public

Uchwała

Uchwała Nr 116/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 115/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 114/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 113/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmieniającą uchwałę nr 96/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wzoru wni

Uchwała

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 112/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.

Uchwała

Uchwała Nr 111/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uchwała Nr 110/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 109/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 108/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 107/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2

Załącznik nr 2 do załącznika nr 2

Załącznik nr 3 do załącznika nr 2

Załącznik do uchwały nr 3

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3

UCHWAŁA NR 106 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 105/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 104/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 103/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 102/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 101/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 100/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości lokalowej na mienie komunalne

Uchwała

UCHWAŁA NR 99/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości lokalowej na mienie komunalne

Uchwała

UCHWAŁA NR 98/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości lokalowej na mienie komunalne

Uchwała

UCHWAŁA NR 97/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała

UCHWAŁA NR 96/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 95/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 71/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Regulaminu określającego

Uchwała

Uchwała Nr 94/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 92/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Doroty Ludewicz.

Uchwała

Uchwała Nr 91/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 90 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Uchwała

Załącznik nr1 do uchwały 

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2

Załącznik nr 2 do załącznika nr 2

Załacznik nr 3 do załącznika nr 2

Załącznik do uchwały nr 3

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3

UCHWAŁA NR 89/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 88/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 87/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczon

Uchwała

UCHWAŁA NR 86/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

Uchwała

UCHWAŁA NR 85 2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 84/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 196/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała

UCHWAŁA NR 83/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 473/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opła

Uchwała

UCHWAŁA NR 82 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego

Uchwała

UCHWAŁA NR 81 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w spraw

Uchwała

UCHWAŁA NR 80 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrow

Uchwała

UCHWAŁA NR 79/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie wotum zaufania.

Uchwała

UCHWAŁA NR 78/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Sypniewie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 77/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 76 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.

Uchwały

UCHWAŁA NR 75/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 74 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 73/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 72/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 71/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach p

Uchwała

UCHWAŁA NR 70/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznk Nr 4

Załącznik Nr 5

UCHWAŁA NR 69/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019 - 2031

Uchwała

Objaśnienia do uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

UCHWAŁA NR 68/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 67 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 66 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.

Uchwała

UCHWAŁA NR 65/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie w 2019r.

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 64 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 63 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gm

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 62/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie warunków udzielania oraz stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia pr

Uchwała

UCHWAŁA NR 61/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorz

Uchwała 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr 60/ 2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019 w sprawie ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko

Uchwała

UCHWAŁA NR 59/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała

UCHWAŁA NR 58/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 57/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 56/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskie K

Uchwała

UCHWAŁA NR 55/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 54/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 53/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 52/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 51 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 50/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 49/ 2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 48/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miast

Uchwała

UCHWAŁA NR 47/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profil

Uchwała

Uchwała Nr 46/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznk Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 

Załącznik Nr 7

UCHWAŁA NR 45/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach

Uchwała

UCHWAŁA NR 44/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania ps

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 43/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie oraz nadania Statutu.

Uchwała

Statut

UCHWAŁA NR 42 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 41/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 40 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 39 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 38 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 37 /2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy i Miasta Jastrowie”.

Uchwała

UCHWAŁA NR 36/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie skargi Pana Zbigniewa K. na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka

Uchwała

Uchwała Nr 35/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

UCHWAŁA NR 34/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jas

Uchwała 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR 33/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania w

Uchwała

UCHWAŁA NR 32/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 31/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 30/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019r.

Uchwała

Uchwała Nr 29/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

UCHWAŁA NR 28/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy i Miasta Jastrowie na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A.

Uchwała

UCHWAŁA NR 27/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 26/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 25/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 24/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

Uchwała

UCHWAŁA NR 23 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

Uchwała

UCHWAŁA NR 22/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu w

Uchwała

UCHWAŁA NR 21 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „

Uchwała

UCHWAŁA NR 20/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania wła

Uchwała

UCHWAŁA NR 19 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku

Uchwała

Uchwała Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman

uchwała

UCHWAŁA NR 17/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie spółkom wodnym, trybu postępowania w spraw

Uchwała

Uchwały Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznk Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

UCHWAŁA NR 15/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta

Uchwała

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR 14/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uchwała Nr 13/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

UCHWAŁA NR 12/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2031

Uchwała 

Objaśnienia

WPF 2018- 2031

Wykaz przedsięwzięć 

UCHWAŁA NR 11 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 10/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 9 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz p

Uchwała 

Program

UCHWAŁA NR 8 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 7 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 6 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 5 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 4 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała

UCHWAŁA NR 3/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu, powołania ich składów osobowych oraz określenia pr

Uchwała

Uchwała Nr 2/2018 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała

Uchwała Nr 1/2018 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała