Uchwała Nr 91/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3