Uchwały Rady Miejskiej IV kadencji

Uchwała Nr 235/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu.

Uchwała Nr 234/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok.

 

Uchwała Nr 233/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Gawluka.

Uchwała Nr 232/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 231/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 224/2001 z dnia 30 października 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzącyc

Uchwała Nr 230/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 229/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11".

UCHWAŁA Nr 228/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 227/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

UCHWAŁA Nr 226/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Jastrowiu.

UCHWAŁA Nr 225/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

UCHWAŁA Nr 224/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 201/2005 z dnia 28.12.2005r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 kredytu długoterminowego na sfi

UCHWAŁA Nr 223/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z IHLA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

UCHWAŁA Nr 222/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok

UCHWAŁA Nr 221/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA Nr 220/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu G. i M. Jastrowie oraz wykonania planu fi

UCHWAŁA Nr 219/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok

Uchwała Nr 217/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 207/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania w

Uchwała Nr 216/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2005r.

Uchwała Nr 215/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Uchwała Nr 214/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 213/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 212/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

UCHWAŁA Nr 211/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok

Uchwała Nr 210/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 7 marca 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 201/2005 z dnia 28.12.2005r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 kredytu długoterminowego na sfinans

Uchwała Nr 209/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i M

Uchwała Nr 208/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 207/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

uchwała

rozstrzygniecie nadzorcze

UCHWAŁA Nr 206/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok

Uchwała Nr 205/2006 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Rekultywacja składowiska odpadów w Jastrowiu"

UCHWAŁA Nr 204/2005 RADY MIEJSKIEJ W Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR 203/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2005 rokuw sprawie: przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy.

Uchwała Nr 202/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

Uchwała Nr 201/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków majątkowych

Uchwała Nr 200/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok

Uchwała Nr 199/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

UCHWAŁA NR 198/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: powołania Sekretarza Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA NR 197/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 196/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie wyboru koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowiei nadania jej statutu.

UCHWAŁA Nr 194/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 193/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 70/ 2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości

Uchwała Nr 192/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 191/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajna w Złotowie.

Uchwała Nr 190/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała Nr 189/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 188/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała Nr 187 /2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada. 2005 rokuw sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Uchwała Nr 186/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie

Uchwała Nr 185/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mies

Uchwała Nr 184/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rw sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjio zmianę i nadanie urzędowych nazw miejscowości.

UCHWAŁA NR 183/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, zespołu szkół samorządowych i przedszkoli pr

Uchwała nr 182/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 rokuw sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom d

Uchwała Nr 180/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 października 2005r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006r. nowych licencji na transport drogowy taksówką na obsz

Uchwała Nr 179/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 października 2005 r.w sprawie: przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 178/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

UCHWAŁA Nr 177/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 4 października 2005 r.w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Uchwała nr 176/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2005 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Uchwała nr 175/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy i Miasta Jastrowie z Gminą Piła w zakresie postępowania z osobami ni

UCHWAŁA Nr 174/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 173/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 172/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 06 września 2005r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa 12 rodzinnego socjalneg

Uchwała Nr 171/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 170/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2005 r.w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a Miastem Złotów w zakresie przyjmow

Uchwała Nr 169/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2005 rokuw sprawie nadania nazwy dla placu przy ul. Mickiewicza w Jastrowiu.

UCHWAŁA Nr 168/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 167/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 166/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 2005 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Uchwała nr 165/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nawiązania współpracy, w formie partnerstwa, pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a Gminą Bonyhád.

Uchwała Nr 164/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 163/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2005 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i MiastaJastrowie za 2004 r.

UCHWAŁA Nr 162 /2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Sypniewie przy ul. Szkolna 1

UCHWAŁA Nr 161/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2005 r.w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie

UCHWAŁA Nr 160/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 7 kwietnia 2005 rokuw sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Krzysztofa Dudkiewicza

UCHWAŁA Nr 159/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 7 kwietnia 2005 r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka

Uchwała Nr 158/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

U C H W A Ł A Nr 157/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpi

UCHWAŁA NR 156/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 155/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce.

UCHWAŁA Nr 154/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005rokuw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i m

UCHWAŁA Nr 153/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego dla Gminy i Miasta Jastrowiepn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta

UCHWAŁA NR 152/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 151/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej do roku 2010

UCHWAŁA Nr 150/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminn

UCHWAŁA Nr 149/2005 RADY MIEJSKIEJ W J ASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.zmieniająca uchwałę Nr 73/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania,

UCHWAŁA Nr 148/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 147/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWlU z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 146/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 rokuw sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, zespołu szkół samorządowych i przedszkoli pr

UCHWAŁA NR 145/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielo

UCHWAŁA Nr 144/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie.

UCHWAŁA Nr 143/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Sypniewie.

Uchwała Nr 142/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 lutego 2005 r.zmieniająca uchwałę Nr 42/99 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r.w sprawie utworzenia gimnazjum w Jastrowi

Uchwała Nr 141/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie działki zabudowanej Nr. geod. 86 położonej w Budach st

UCHWAŁA Nr 140/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 rokuw sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

U C H W A Ł A Nr 139/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 rokuzmieniająca uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia

UCHWAŁA NR 138/2005 Rady Miejskiej w Jastrowie z dnia 22 lutego 2005r.w sprawie: likwidacji środków specjalnych

Uchwała Nr 137/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 136/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Integracji Europejskiej.

UCHWAŁA Nr 135/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr 134/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwala Nr 133/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Uchwała nr 132/2004 - unieważniona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Uchwała Nr 131/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Uchwała Nr 130/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

UCHWAŁA NR 129/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji

UCHWAŁA Nr 128/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 rokuw sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a następującymi jednostkami samorządu terytorial

UCHWAŁA Nr 127/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 rokuw sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2005 r. na realizację „Pilotażowego Programu LEADER +

Uchwała NR 126/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej

UCHWAŁA NR 125/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 124/ 2004 r. RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 listopada 2004 r.zmieniająca uchwałę Nr 73/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie określania zasad

UCHWAŁA NR 123/ 2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR 122/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określen

UCHWAŁA NR 121/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 120/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Uchwała Nr 119/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 października 2004 r.w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Fundacji „Bezpieczny Powiat”

Uchwała Nr 118/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 października 2004 r.w sprawie zbycia przez Gminę i miasto Jastrowie udziałów w „AGROPLON” spółka z o.o. w Pile

Uchwała Nr 117/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 października 2004 rokuw sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.

UCHWAŁA NR 116/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 12 października 2004 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej na finansowanie pr

Uchwała Nr 115/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

UCHWAŁA NR 114/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sieprnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała nr 113/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy, w formie partnerstwa, pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a Gminą Steinfeld.

UCHWAŁA NR 112/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat stałych ponoszonych przez rodziców dzieci 6-letnich za świadczenia publicznych p

UCHWAŁA Nr 111/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004 rokuw sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznych przedszkoli i oddziałów przedsz

UCHWAŁA Nr 110/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu

UCHWAŁA Nr 109/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004rokuw sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Wojtiuka

Uchwała Nr 108/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Uchwała Nr 107/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie wyrażenia woli współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej w Sypniewie

Uchwała Nr 106/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 105/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała Nr 104 /2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2004-2011"

Uchwała Nr 103/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 102/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mies

Uchwała Nr 101/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Uchwała Nr 100/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Uchwała Nr 99/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego loka

UCHWAŁA Nr 98/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy i Miasta Jastrowie z Gminą Piła w zakresie postępowania z osobami nietrze

Uchwała nr 97/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r.w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność p

UCHWAŁA NR 96/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem handlowym .

UCHWAŁA Nr 95/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 rokuw sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 94/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 kwietnia 2004 r.sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem handlowym .

UCHWAŁA NR 93/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem handlowym .

UCHWAŁA NR 92/ 2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 rokuw sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów oświatowych

Uchwała Nr 91/2004 Rady Miejskiej w J a s t r o w i u z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 49/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gm

UCHWAŁA Nr 90/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 roku w sprawie nadania statutu Mie

UCHWAŁA NR 89/2004 r. Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości oddanych w uży

Uchwała Nr 88/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Uchwała Nr 87/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i MiastaJastrowie za 2003r.

Uchwała nr 86/2004 z dnia 09 marca 2004 r zmieniająca uchwałę nr 8/2002 Rady Miejskiej w sprawie diet dla radnych.

UCHWAŁA NR 85/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 marca 2004 r.w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

UCHWAŁA Nr 84/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 marca 2004rokuw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Mia

UCHWAŁA Nr 83/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 marca 2004r.w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2004

Uchwala Nr 82/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 03 lutego 2004r.Zmieniająca uchwałę Nr 77/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek dotacji prze

Uchwała Nr 81/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 03 lutego 2004 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

UCHWAŁA Nr 80/2003Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2003 r.uchylająca uchwałę Nr 58/99 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia w Publicznej Szkol

UCHWAŁA NR 79/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 ROKUW sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 78/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lok

UCHWAŁA NR 77/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2003 r.w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwala Nr 76/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 75/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 02 grudnia 2003w sprawie opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA NR 74 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 02.12. 2003rw sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 73/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2003 r.W sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komu

UCHWAŁA NR 72/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIUz dnia 02 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR 71/ 2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIUz dnia 02 grudnia 2003 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2004

UCHWAŁA NR 70/ 2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIUz dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 69/ 2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 02 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwala Nr 68 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 2 grudnia 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 67/2003 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 28 października 2003 rokuw sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru banku wykonującego bankową obsługę budż

Uchwała Nr 66/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2003 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Integracji Europejskiej.

Uchwala Nr 65/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

Uchwała Nr 64/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2003 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Pile i Sądu Rejonowego w Złotowie.

Uchwała Nr 63 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 września 2003 r.w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnikówdo Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pi

Uchwała Nr 62 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 września 2003 rokuw sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady.

UCHWAŁA NR 61 /2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 września 2003r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce

UCHWAŁA NR 60/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem handlowym .

Uchwala Nr 59 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 września 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 58/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia l lipca 2003 rokuw sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Elżbiety Koenig

Uchwała Nr 57/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia l lipca 2003 r.w sprawie: regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Aleja Wolności.

UCHWAŁA NR 56/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia l lipca 2003r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

UCHWAŁA NR 55/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia l lipca 2003r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr 54 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia l lipca 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

Uchwala Nr 53/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 czerwca 2003 rokuw sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego

Uchwala Nr 52/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 czerwca 2003r.w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Fundacji Naszyjnik Północy.

UCHWAŁA NR 51/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsię

Uchwała Nr 50 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 czerwca 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

UCHWAŁA NR 49/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwala Nr 48 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29. 04. 2003 rokuw sprawie : zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem handlowym przez

UCHWAŁA NR 47/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29.04.2003 r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic Aleja Wolności i

UCHWAŁA NR 46 / 2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nadarzycach

UCHWAŁA NR 45/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 rokuw sprawie wysokości kryterium dochodowego , uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków w 2003 roku

UCHWAŁA Nr 44/2003 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 29 kwietnia 2003 rokuzmieniająca Uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Stat

Uchwała Nr 43/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 .04. 2003 rokuzmieniająca uchwałę Nr 21/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji p

Uchwała Nr 42/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

Uchwała Nr 41/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Jastrowiu za 2002r.

Uchwała Nr 40/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 kwietnia 2003 rokuw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok

UCHWAŁA N R 39/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nadarzycach

UCHWAŁA NR 38/ 2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie na własność Nadleśnictwu Jastrowie dróg stanowiących własność Gminy Jastrowie.

Uchwała Nr 37/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie określenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych

Uchwała Nr 36/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji

Uchwala Nr 35/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej I instancji

UCHWAŁA NR 34/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

UCHWAŁA Nr 33 /2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 rokuw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i

Uchwala Nr 32/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2003 rok

UCHWAŁA NR 31/2003 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsi

Uchwała Nr 30/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 29/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002 r.w sprawie: budżetu gminy i miasta na rok 2003

Uchwała Nr 28/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.

Uchwala Nr 27/2002 z dnia 27 grudnia 2002 Rady Miejskiej w Jastrowiuw sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta w Jastrowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR 26/2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 grudnia 2002 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce

UCHWAŁA NR 25/2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 grudnia 2002r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie

UCHWAŁA Nr 24/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie.

UCHWAŁA Nr 23/2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 27 grudnia 2002r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2002 rok

Uchwała Nr 22/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002r.w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR 21/2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 3 grudnia 2002 rokuw sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowychGminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA Nr 20/2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.zmieniająca uchwałę Nr 233/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie określenia zasad zbywania

UCHWAŁA Nr 19/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 03 grudnia 2002w sprawie opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA NR 18/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 17/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

UCHWAŁA NR 16/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR 15/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia

UCHWAŁA Nr 14/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr 13/ 2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego.

UCHWAŁA Nr 12/ 2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego.

UCHWAŁA NR 11/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2003

UCHWAŁA Nr 10/ 2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 9/ 2002 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 03 grudnia 2002 r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 8/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2002r.w sprawie diet dla radnych.

Uchwala Nr 7/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2002r.w spawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 6/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2002 r.w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 5/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

UCHWAŁA Nr 4/2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 26 listopada 2002r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2002 rok

UCHWAŁA NR 3/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 listopada 2002r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 2/2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 19 listopada 2002r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 1/2002 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 19 listopada 2002r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.