Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji

Uchwała nr 479/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

Uchwała nr 478/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała nr 477/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 476/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 475/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 474/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 473/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 r. w

UCHWAŁA NR 472/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 października 2014 r.w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 471/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała nr 470/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 469/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2015r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała nr 468/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017&#

Uchwała nr 467/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała nr 466/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeźnicy Kolonii.

Uchwała Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała nr 464/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 463/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała nr 462/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr 461/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jast

Uchwała nr 460/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.zmieniająca uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.w sprawie wysokości i zasad udzie

Uchwała nr 459/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Gryglewicza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała nr 458/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała nr 457/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała nr 456/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Uchwała Nr 455/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.zmieniająca Uchwałę Nr 342/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profi

Uchwała nr 454/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr 453/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr 452/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr 451/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr 450/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 449/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 448/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 447/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 446/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 445/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 444/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 443/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 442/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 441/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 440/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 439/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 438/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 437/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 436/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 435/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 434/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 433/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 432/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 431/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 430/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 429/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 428/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 427/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 426/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 425/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 424/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 423/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 422/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 421/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 420/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 419/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 418/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 417/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 416/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 415/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 414/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 413/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 412/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 411/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 410/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 409/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 408/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 407/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 406/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 405/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 404/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 403/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 402/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 401/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 400/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 398/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 397/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 396/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 395/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała nr 395

Uchwała Nr 394/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu wwysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

Uchwała Nr 393/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na rok 2014

Uchwała Nr 392/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oznaczona

Uchwała Nr 391/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oznaczona

Uchwała Nr 390/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oznaczona

Uchwała Nr 389/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr. geodezyjnym 1978/10 o pow. 0,1052 ha,zapisanej w księ

Uchwała Nr 388/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr 387/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 ro

Uchwała Nr 386/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego w wysokości do 2.300.000 zł

Uchwała Nr 385/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 353/2014 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Uchwała Nr 384/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieci

UCHWAŁA Nr 382/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zawarcia z Powiatem Złotowskim umowy partnerskiej przy realizacji projektu systemowego POMOCNA DŁOŃ̵

Uchwała Nr 381/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2014r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

UCHWAŁA NR 380/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

UCHWAŁA Nr 379/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

UCHWAŁA NR 378/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

UCHWAŁA NR 377/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin

UCHWAŁA NR 376 /2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2014rokuw sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograf

Uchwała Nr 375/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r.w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Uchwała Nr 374/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu

Uchwała Nr 373/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawiewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 372/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 371/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 370/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 369/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 368/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 367/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 366/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 365/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 364/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 363/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komun

Uchwała Nr 362/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr 361/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości przeznaczonej na cele budownictwa mieszkaniowego.

Uchwała Nr 360/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

UCHWAŁA NR 359/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 358/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 357/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 356/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciaumowy dzierżawy.

Uchwała Nr 355/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 354/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 353/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin

Uchwała Nr 352/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania

Uchwała Nr 351/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Uchwała Nr 349 /2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych

UCHWAŁA NR 348/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprz

UCHWAŁA Nr 347/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014r.

UCHWAŁA NR 346/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014 rok

Uchwała Nr 345/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr 344/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

UCHWAŁA Nr 343/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

Uchwała Nr 342/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nark

UCHWAŁA Nr 341/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 19 grudnia 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy i miasta

UCHWAŁY od NR 330/2013 do Nr 340/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

Uchwała Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013rw sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr 328/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014 - 2023

UCHWAŁA NR 327/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypnie

UCHWAŁA NR 326/2013RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokośc

UCHWAŁA Nr 325/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 324 /2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 314/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia i p

UCHWAŁA NR 323/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 187/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r.w sprawie ustalenia szczegółowych z

UCHWAŁA NR 322/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 321/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 320/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 319/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 318/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

UCHWAŁA NR 317/2013 Rady Miesjkiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR 316/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2013r.w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz

Uchwała Nr 315/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2014.

Uchwała Nr 314/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie” w ramach Programu

Uchwała Nr 313/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 312/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2014r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 310/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 309/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej.

UCHWAŁA Nr 308/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej.

UCHWAŁA Nr 307/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

UCHWAŁA NR 306/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA NR 305/ 2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 304/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zas

UCHWAŁA Nr 303/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

UCHWAŁA Nr 302/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2013 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała Nr 301/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2013r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

UCHWAŁA NR 300/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁY od Nr 290/2013 do Nr 299/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

UCHWAŁY od Nr 280/2013 do Nr 289/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

UCHWAŁY od Nr 270/2013 do Nr 279/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

UCHWAŁY od Nr 260/2013 do Nr 269/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

UCHWAŁY od Nr 250/2013 do Nr 259/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nie

UCHWAŁA Nr 249/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

UCHWAŁA NR 248/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR 247/ 2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

UCHWAŁA NR 246/ 2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej

UCHWAŁA NR 245/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 244/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciaumowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 243/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 242/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciaumowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 241/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 240/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 239/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 238/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 237/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

UCHWAŁA NR 236/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 235/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 234/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR 233/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu części lasów należących do Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji za las

Uchwała Nr 232/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul

Uchwała Nr 231/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013 r.zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profi

UCHWAŁA NR 230/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teren

UCHWAŁA Nr 229/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

UCHWAŁA Nr 228 /2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 ro

UCHWAŁA NR 227/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora ZespołuSzkół Samorządowych w Sypniewie.

UCHWAŁA NR 226/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

UCHWAŁA Nr 225/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

Uchwała Nr 224/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r.zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilakt

UCHWAŁA Nr 223/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu. z dnia 23 maja 2013 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komuna

UCHWAŁA NR 222/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

UCHWAŁA NR 221/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013r.zmieniająca uchwałę Nr 211/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbior

UCHWAŁA NR 220/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 maja 2013r.w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu części lasów należących do Nadleśnictwa Jastrowie zalasy ochronne.

Uchwała Nr 219/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia w 2013 r pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowan

Uchwała Nr 218/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 217/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 216/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr 215/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 214/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 § 1Kodeksu Cywilnego.

Uchwała Nr 213/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Pro

Uchwała Nr 212/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Piła

Uchwała Nr 211/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

Uchwała Nr 210/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu pos

Uchwała Nr 209/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, finansowa

Uchwała Nr 208/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demogra

Uchwała Nr 207/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Michała Archanioła

Uchwała Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, u

Uchwała Nr 205/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 204/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilakt

Uchwała Nr 203/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 202/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta jastrowie na lata 2013-2028

Uchwała Nr 201/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 200/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Ja

Uchwała Nr 199/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 198/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 197/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 196/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 195/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 194/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych

Uchwała Nr 193/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2013

UCHWAŁA NR 192/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA Nr 191/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej

UCHWAŁA NR 190/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w spr

UCHWAŁA NR 189/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

UCHWAŁA NR 188/ 2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

UCHWAŁA NR 187/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w ośrodku wsparcia: Dzien

UCHWAŁA NR 186/2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 7 lutego 2013r.w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu.

UCHWAŁA Nr 185/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 130/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związk

UCHWAŁA NR 184/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 183/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013r.

Uchwała Nr 182/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok

Uchwała Nr 181/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok.

Uchwała Nr 180/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 201

UCHWAŁA NR 178/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 177/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 176/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 175/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 174/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 173/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 172/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 171/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 170/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 169/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 168/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 167/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 166/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 165/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 164/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 163/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Uchwała Nr 162/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012r. w w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2013 rok

UCHWAŁA Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013 - 2028

UCHWAŁA NR 160/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR 159/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 158/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2012

UCHWAŁA Nr 157/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie zbycia nieruchomości rolnych.

UCHWAŁA NR 156/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 155/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Gminy i Miasta Jastrowie oraz zasad jego używania.

UCHWAŁA Nr 154/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib

UCHWAŁA NR 153/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr 152/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie darowizny nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 151/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012 r.zmieniająca Uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Pro

Uchwała Nr 150/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2012

Uchwała Nr 149/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 - 2028

Uchwała Nr 148/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała Nr 147/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 146/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 145/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w dział

Uchwała Nr 144/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2013r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 143/2012 Rady Miejksiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2012r. w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Jastrowie do realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne rea

Uchwała Nr 142/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 141/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie ropatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych

Uchwała Nr 140/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych

Uchwała Nr 139/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 138/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr 137/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy i MIasta jastrowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybi

Uchwała Nr 136/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie wskazania MGOPS w Jastrowiu do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

Uchwała Nr 135/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie połąćzenia jednostek budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie: MGOPS w Jastrowiu z DDPS w Jastrowiu oraz nadania

Uchwała Nr 134/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i MIasta Jastrowie

Uchwała Nr 133/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 132/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR 131/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe w Gminie Jastrowie-dużą szansą

UCHWAŁA Nr 130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Uchwała Nr 129/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działania Dyrektora ZSzS w Sypniewie i Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowi

Uchwała Nr 128/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i roz

Uchwała Nr 127/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Uchwała Nr 126/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utowrzenia związku międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Uchwała Nr 125/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wystąpienia Gminy i MIasta Jastrowie ze Związku Gmin Krajny w Złotowie

Uchwała Nr 124/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania,

Uchwała Nr 123/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kozie Bagno"

Uchwała Nr 122/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko nad Gwdą"

Uchwała Nr 121/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Nad Jeziorem Busino"

Uchwała Nr 120/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W Dolinie Oski"

Uchwała Nr 119/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W Dolinie Płytnicy"

Uchwała Nr 118/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła Brzeźnickie"

Uchwała Nr 117/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W Dolinie Piławy"

Uchwała Nr 116/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W Dolinie Samborki"

Uchwała Nr 115/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 114/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonaia budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr 113/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 ro

Uchwała Nr 112/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2012r.zmieniająca uchwałę Nr 156/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr 111/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 110/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 109/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2012r.zmieniająca Uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Uchwała Nr 108/2012 Rady Miejskiej w Jastrowie z dnia 31 maja 2012r w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020

Uchwała Nr 107/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

Uchwała Nr 106/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2012

Uchwała Nr 105/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniew

Uchwała Nr 104/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uchwała Nr 103/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012r.w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do tworzonego Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Od

Uchwała Nr 102/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2012

UCHWAŁA NR 101/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012rw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 100/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

UCHWAŁA NR 99/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR 98/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

UCHWAŁA NR 97/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 marca 2012r.zmieniająca uchwałę Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

UCHWAŁA NR 96/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 marca 2012r.zmieniająca uchwałę Nr 59/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r.w sprawie ustalenia szczegółowych z

UCHWAŁA Nr 95/2012 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 marca 2012r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła

Uchwała Nr 94/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012 r.zmieniająca Uchwałę Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilakt

UCHWAŁA NR 93/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012r.zmieniająca uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego p

Uchwała Nr 92/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie gmi

Uchwała Nr 91/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych

Uchwała nr 90/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 89/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dna 15 marca 2012r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała Nr 88/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 87/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2012r.

Uchwała Nr 86/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r.w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2012.

Uchwała Nr 85/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2012 rok.

Uchwała Nr 84/2011 Rady Miejskiejw Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok

Uchwała Nr 83/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 82/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

Uchwała Nr 81/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Uchwała Nr 80/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta

Uchwała Nr 79/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 78/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

 

Uchwała Nr 77/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr 76/2011 Rady Miejskiejw Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz po

Uchwała Nr 75/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 74/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 72/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr 71/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Pro

Uchwała Nr 70/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 69/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Uchwała Nr 68/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 67/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr 66/2011 Rady Miesjkiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 65/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 64/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 63/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022

Uchwała Nr 62/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajna

Uchwała Nr 61/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania loka

Uchwała Nr 60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 59/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowi

Uchwała Nr 58/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr 57/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 56/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 54/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilak

Uchwała Nr 53/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz spos

Uchwała Nr 52/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 51/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 50/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie

Uchwała Nr 49/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr 48/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 47/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 46/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022

Uchwała Nr 45/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci

Uchwała Nr 44/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piw

Uchwała Nr 42/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia „Regulamin

Uchwała Nr 41/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz sz

Uchwała Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr 39/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr 38/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą i Mia

Uchwała Nr 37/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Aleja Wolności

Uchwała Nr 36/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul.

Uchwała Nr 35/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic Ko

Uchwała Nr 34/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miast

Uchwała Nr 33/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła

Uchwała Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jastrowiu

Uchwała Nr 31/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała Nr 30/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2011 rok

Uchwała Nr 29/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 28/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 marca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 27/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Uchwała Nr 26/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała Nr 25/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok

Uchwała Nr 24/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2011 rok

Uchwała Nr 23/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i tr

Uchwała Nr 22/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych

Uchwała Nr 21/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Uchwała Nr 20/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 19/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2011 rok

Uchwała Nr 18/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022

Uchwała Nr 17/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 201

Uchwała Nr 16/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r.w sprawie wskazania delegata Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samor

Uchwała Nr 15/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odpr

Uchwała Nr 14/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę i Miasto Jastrowie.

Uchwała Nr 11/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2010r. w prawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności

Uchwała Nr 10/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości r

Uchwała Nr 9/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 8/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 7/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawiewyboru przedstawicieli do władz Stowarzyszenia Gmin Pojezierze Wałeckie

Uchwała Nr 6/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny

Uchwała Nr 5/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawiepowołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała Nr 4/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz powołania ich składów osobowych

Uchwała Nr 3/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2010r. wsprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 2/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała Nr 1/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu