Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 113/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowie i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 ro