Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 114/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonaia budżetu za 2011 rok