Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 152/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie darowizny nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy i Miasta Jastrowie