Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 216/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013 - 2023