Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 46/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022